ISOVER i Almedalen 

Lönar det sig att bygga hållbart? 

Läs mer om Hållbart byggande och om Saint-Gobain ISOVERs engagemang under Almedalsveckan! 

LÄS MER >

Miljövarudeklaration för ISOVER UNI-skiva 35 

Environmental Product Declaration, EPD 

– Med en tydlig redovisning av hur våra produkter påverkar miljön kan våra kunder enklare göra val utifrån miljöpåverkan, säger Patrik Andersson, ansvarig för strategisk planering, Marketing & Utveckling.  

LÄS MER >

Extra variation gynnar kalla klimatzoner 

ISOVER Vario Xtra - variabel ångbroms 

ISOVER Vario Xtra har ett extra brett spektrum i sitt ånggenomgångsmotstånd vilket öppnar upp för att bygga kompakta tak även i de kallare klimatzonerna i Sverige. 

LÄS MER >

En riktig tungviktare på marknaden! 

STYROFOAM™ 700 SL-A-N 

Vi utökar vårt sortiment inom isolerande cellplast och lanserar en riktig tungviktare på marknaden, för industrigolv, flygplatser, järnvägar och liknande. 

LÄS MER>

Guld för varje takläggare 

ISOVER Taklamell 39 

Glasullslamellerna läggs ut i ett enda moment, i ett tjockt isoleringsskikt. Detta ger mindre spring och färre kilon att hantera på taket. Precis vad många takläggare önskar sig.  

LÄS MER >

Tjockisolering ett minne blott 

Isolering + innovation = ISOVER 

Saint-Gobain ISOVER återigen först med att sänka lambdavärdet på isolerprodukter i sitt standardsortiment. Från 0,036 till 0,035. 

LÄS MER >

P-märkta putsfasadsystem starkt skydd mot fukt 

Serporoc Premium 32 

Nu lanserar Weber det första P-märkta fasadsystemet med glasull från ISOVER och traditionell puts. Det är fasadsystemet Serporoc Premium 32 som certifierats och godkänts av SP. 

LÄS MER >

Vi vill inte skryta men... 

ISOVERs rörskålar är bäst i klassen! 

Från och med den 1 juli blev CE-märkning obligatorisk för teknisk isolering. CE-märkningen gör det mycket lättare att jämföra produkter då alla producenter måste uppge ett deklarerat ʎ-värde. 

LÄS MER >

ISOLERA KÄLLARVÄGG UTIFRÅN 

Skydda källarväggen med PERIMATE™ DI-A-N 

Den absolut bästa metoden att isolera en källar-yttervägg är på utsidan. PERIMATE™ DI-A-N är en allt-i-ett-lösning för dränering, isolering och fuktskydd. 

Läs mer >

Nu vässar vi ULTIMATE  

med ännu bättre isoleregenskaper 

ULTIMATE är det fulländade mineralullsmaterialet för områden där kraven på brandmotstånd är extra höga. Nu höjer vi kvalitetsnivån ytterligare genom att sänka lambdavärdet på byggsortimentet, från 0,037 till 0,036 W/m•°C. 

LÄS MER >
 
 
 
 
 
Saint-Gobain ISOVER AB | 267 82 Billesholm | Tel 042-840 00 | Fax 042-844 52 | Kontakta oss