MB:01 Konstruktionslösning för betongbjälklag över källare med ISOVER Duo.

Mellanbjälklag av betong mot ouppvärmt utrymme används i byggnader med parkeringskällare eller annat ouppvärmt utrymme där värmeisolering och ljudabsorption krävs i situationer där det inte ställs höga krav på utseende och motstånd mot mekaniska stötar.