YI:430.1 3d.Konstruktionslösning för yttervägg med plåtfasad på stålregelstomme z-profil
Här visar vi lösningar som är näst intill kompakta och byggda av icke-fuktkänsliga material t.ex. stålprofiler och plåtbeklädnader.

Här nedan ett exempel på yttervägg som lämpar sig för verkstäder och industrilokaler. Mer information finns i broschyren: