Dummy_space
Konstruktionsdetaljer
Anslutningarna mellan olika byggnadsdelar måste utföras noggrant om man vill undvika fuktproblem och minimera köldbryggor. Här visas några exempel på konstruktionsdetaljer. Sättet att lösa övergångarna mellan tak - vägg - golv kan säkert användas även för andra konstruktioner.

Här redovisas även värmegenomgångskoefficienten för linjära köldbryggor - läs mer under länkar nedan.

Syftet med detta avsnitt är att visa de isolertekniska aspekterna. Andra egenskaper, t.ex. den bärande stommens detaljutformning, bör handläggas av personer med specialkunskaper inom respektive område.

Grund - Yttervägg

Konstruktionsdetaljer
Här kan du läsa allt om våra konstruktionsdetaljer mellan grund och yttervägg.

Relaterad konstruktionslösning

Yttervägg - Fönster

Konstruktionsdetaljer
Här kan du läsa allt om våra konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och fönster.

Relaterad konstruktionslösning

Yttervägg - Mellanbjälklag

Konstruktionsdetaljer
Här kan du läsa allt om våra konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och mellanbjälklag.

Relaterad konstruktionslösning

Mellanbjälklag - Mellanvägg

Konstruktionsdetaljer
Här kan du läsa allt om våra konstruktionsdetaljer mellan mellanbjälklag och mellanvägg.

Yttervägg - Tak

Konstruktionsdetaljer
Här kan du läsa allt om våra konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och tak.

Relaterad konstruktionslösning

Takstol

Konstruktionsdetaljer
Här kan du läsa allt om våra konstruktionsdetaljer för takstol.

Relaterad konstruktionslösning