ML:01 Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande bjälklag, ISOVER-bjälklaget med masonitebalk.
Med ökad fokus på god ljudprestanda är dagens krav på mellanbjälklags prestanda hög.  Mellanbjälklagens brand- och ljudprestanda varierar, vilket beror på stor variation av behov till följd av byggnadens användning samt beställarens ev. egna krav på komfort och trygghet. Eftersom krav och önskemål variera kraftigt beroende på byggnadens användning ska mellanbjälklaget väljas utifrån individuella förutsättningar.

Bjälklagen har bärande stommar av massivträ, masonitbalkar, stålbalkar eller betong. Valet av stomme har stor inverkan på konstruktionens ljudisolerande egenskaper.
I avsnittet om mellanbjälklag redovisas i första hand brandklass och ljudklass, men i vissa fall även U-värden.

De redovisade egenskaperna förutsätter att konstruktionerna och material monteras fackmannamässigt och enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt med de produkter och tjocklekar som anges. Om någon ingående produkt ändras kommer sannolikt även de redovisade värdena att ändras. Konstruktionerna har inte dimensionerats avseende bärighet eftersom kraven på denna egenskap varierar från byggnad till byggnad.
 

Träbjälklag

MT:02 Konstruktionslösning för mellanbjälklag, träbjälklag mellan uppvärmda rum.

Mellanbjälklag med träbalkar används i många typer av byggnader – dock företrädesvis i mindre byggnader.

För mellanbjälklag gäller att centrumavstånden är 600 mm, om inte annat anges och för träbalkar är regelandelen 7,5 %.

Relaterad konstruktionslösning

Betongbjälklag

MB:01 Konstruktionslösning för betongbjälklag över källare med ISOVER Duo.

Mellanbjälklag av betong mot ouppvärmt utrymme används i byggnader med parkeringskällare eller annat ouppvärmt utrymme där värmeisolering och ljudabsorption krävs i situationer där det inte ställs höga krav på utseende och motstånd mot mekaniska stötar.

Relaterad konstruktionslösning

Stålbjälklag

MS:01 Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande bjälklag, ISOVER-bjälklaget i stål.
Mellanbjälklag med stålbalkar används i lättbyggnadsteknik. För mellanbjälklag gäller att centrumavstånden är 600 mm.

Relaterad konstruktionslösning