Y:427.1_3d_1138px_utansiffror
Oventilerad och dränerad fasad är en lösningsprincip där den yttre delen inte innehåller fuktkänsliga material. Avsnittet innehåller lösningar med puts på isolering eller skalmur med oorganisk stomme.

Det yttre skalet är förhållandevis tätt mot slagregns i dessa konstruktioner, varför enbart små mängder fukt ska dräneras bort. Den dränerande funktionen säkerställs huvudsakligen av isoleringens fibrösa struktur.

Skalmurade konstruktioner med oorganisk stomme har luftspalt eller fingerspalt som syftar på att hantverkaren ska få plats med fingrarna vid murningsarbetet. Sedan tar luftspalten även upp toleranser från bl.a. det tjocka isoleringsskiktet. Den oorganiska stommen är okänslig för fukt varför luftspaltens funktion inte är ventilerande.