MS:01 Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande bjälklag, ISOVER-bjälklaget i stål.
Mellanbjälklag med stålbalkar används i lättbyggnadsteknik. För mellanbjälklag gäller att centrumavstånden är 600 mm.