IS:07 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 60 dB.

Mellanväggar med stålreglar används i många typer av byggnader, dock oftast som icke-bärande mellanväggar i byggnader som i övrigt har betongstomme.