MT:02 Konstruktionslösning för mellanbjälklag, träbjälklag mellan uppvärmda rum.

Mellanbjälklag med träbalkar används i många typer av byggnader – dock företrädesvis i mindre byggnader.

För mellanbjälklag gäller att centrumavstånden är 600 mm, om inte annat anges och för träbalkar är regelandelen 7,5 %.