IT:03 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 48 dB.

Mellanväggar med träreglar används i många typer av byggnader, dock oftast i småhus, mindre lokaler samt flerbostadshus och liknande där man i övrigt har trä som stommaterial.