Y:408.1_3d_1138px_utansiffror
Ventilerad och dränerad fasad innehåller regelväggar som bygger på tvåstegsprincipen. Första steget är det yttre skalet med en bakomliggande ventilationsspalt som säkerställer svag ventilation och dränering för att leda bort slagregn. Det andra steget i tätningen ligger i insidans lufttäthet.

Alla regelväggslösningar har fuktsäker uppbyggnad invändigt och utvändigt. Stomuppbyggnaden är av typen dubbla stommar med förskjuten regelplacering som ger flera fördelar som går hand i hand. I kombination med skivbeklädnader bidrar stomsystemet till hög ljudprestanda och lågt U-värde på minsta möjlig plats.

På insidan är ångspärren/ångbromsen indragen vilket medför att kabeldragningar kan göras i det innersta isolerskiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario Xtra används som ångbroms och lufttätning i byggnader med normal fuktbelastning inomhus t.ex. bostäder och kontorsbyggnader.

Vissa regelväggarna är isolerade på utsidan med ISOVER Fasadskiva 31 som ger ett heltäckande isolerskikt med minimala köldbryggor och få skarvar. Isoleringsskiktet ger trästommen optimalt fuktskydd mot slagregn.

Vissa regelväggslösningar har ULTIMATE i installationsskiktet vilket möjliggör användning av icke-brandklassade el-dosor. Detta är även möjligt ifall man har träbaserat skrivmaterial som det dolda beklädnadsmaterialet i lösningar med två lager beklädnad invändigt.

För regelväggarna gäller att centrumavståndet är 600 mm, om inget annat anges och för träregelväggar är regelandelen 12 %.