Broschyr: ISOVER FireProtect®
ISOVER FireProtect® - skyddar bärande stålkonstruktioner.
Den bärande förmågan i en stålkonstruktion minskar kraftigt vid den temperaturhöjning som en brand ger. ISOVER FireProtect är ett enkelt och tillförlitligt system för att begränsa temperaturhöjning i stålet.