Broschyr: ISOVER Piano®
ISOVER Piano® är en glasullsisolering som är utvecklad speciellt för ljudisolering av mellanväggar. Ett enkelt sätt att förbättra ljudisoleringen är att fullisolera väggen. Då utnyttjas konstruktionens möjligheter optimalt. Med ISOVER Piano® dämpas alla reflexer ut i väggens hålrum.