Broschyr: STYROFOAM™ - Introduktion
STYROFOAM™ utgörs av extruderad polystyren i form av skivor. Det har tillverkats av Dow under mer än 40 års tid. Tack vare den karaktäristiska, slutna cellstrukturen, som är ett resultat av tillverkningsprocessen, får STYROFOAM™ en rad oslagbara egenskaper. Dessa gör STYROFOAM™ till den perfekta lösningen för ett stort antal krävande isoleringsbehov.