IVLs rapport för Strandparken, ett flerbostadshus byggt med massivträstomme
2016-07-01
IVLs rapport för Strandparken, ett flerbostadshus byggt med massivträstomme.