GB:01 Konstruktionslösning för platta på mark med STYROFOAM™ isolerskivor av extruderad polystyren, XPS.
STYROFOAM™ är isolerskivor av extruderad polystyren, XPS. Ett starkt och styvt material som tål extremt högt tryck. Den slutna cellstrukturen ger väldigt låg fuktupptagning. Värmeisoleringsförmågan påverkas inte nämnvärt av lång tids placering i mark och fuktig miljö. Uttorkning av byggfukt i betongplattan sker till största delen uppåt.
 

Tips! Vid eventuell tjälisolering, läs mer här.

U-värdesberäkning av platta på mark:

Beräkna först B’ för den aktuella plattan.
B’=A/(0,5·P) där A är plattans area [m²] och P är plattans omkrets [m].

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.

 
GB:01 Konstruktionslösning för platta på mark med STYROFOAM™ isolerskivor av extruderad polystyren, XPS.

 

U-värde [W/m²·°C]

Lera, silt Sand, grus, morän Berg
0-5 m 0,11 0,12 0,13
5-10 m 0,10 0,11 0,12
10-15 m 0,09 0,09 0,11

Produkter

GB:01 Konstruktionslösning för platta på mark med STYROFOAM™ isolerskivor av extruderad polystyren, XPS.