GB:02 Konstruktionslösning för platta på mark med EPS (expanderad polystyren)
EPS (expanderad polystyren) fungerar som värmeisolering och lastbärande material med måttliga krav på tryckhållfasthet. Uttorkning av byggfukt i betongplattan sker till största delen uppåt.

Tips! Vid eventuell tjälisolering, läs mer här.
 

U-värdesberäkning av platta på mark:

Beräkna först B’ för den aktuella plattan.
B’=A/(0,5·P) där A är plattans area [m²] och P är plattans omkrets [m].  
 
GB:02 Konstruktionslösning för platta på mark med EPS (expanderad polystyren)


 

U-värde [W/m²·°C]

Lera, silt Sand, grus, morän Berg
0-5 m 0,10 0,11 0,11
5-10 m 0,09 0,10 0,11
10-15 m 0,08 0,08 0,10

Produkter

GB:02 Konstruktionslösning för platta på mark med EPS (expanderad polystyren)
  1. EPS-cellplast