GB:03  Konstruktionslösning för platta på mark (kombigrund som består av både XPS och EPS).
Denna kombinationsgrund består av extruderad polystyren, XPS, och expanderad polystyren, EPS. Det understa skiktet består av 100 mm STYROFOAM™ isolerskiva, med en sluten cellstruktur som gör produkten extra fukttålig. De övriga två skikten är 2 x 100 mm EPS isolerskivor. Kombinationen ger en mycket välisolerad konstruktion och genom att placera STYROFOAM™ isolerskivan underst påverkas inte isolerförmågan nämnvärt av lång tids placering i marken.

Tips! Vid eventuell tjälisolering, läs mer här.
 

U-värdesberäkning av platta på mark:

Beräkna först B’ för den aktuella plattan.
B’=A/(0,5·P) där A är plattans area [m²] och P är plattans omkrets [m].

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.

 
GB:03  Konstruktionslösning för platta på mark (kombigrund som består av både XPS och EPS).
 

U-värde [W/m²·°C]

Lera, silt Sand, grus, morän Berg
0-5 m 0,10 0,11 0,11
5-10 m 0,09 0,10 0,11
10-15 m 0,08 0,08 0,10

Produkter

GB:03  Konstruktionslösning för platta på mark (kombigrund som består av både XPS och EPS).
  1. EPS-cellplast
  2. STYROFOAM 250 SL-A-N