GB:04 Floormategrunden (XPS), konstruktionslösning för platta på mark utvecklad av Dow.
Floormategrunden är en konstruktionslösning för platta på mark utvecklad av Dow. Betongplattan och makadamen läggs ovanpå isoleringen. Grunden kan ventileras mekaniskt vilket ger en mängd fördelar. En fuktsäker lösning som lagrar värme effektivt och skyddar mot radon. Mer information se separat broschyr från Dow, FLOORMATE™ grunden.

Tips! Vid eventuell tjälisolering, läs mer här.

U-värdesberäkning av platta på mark:

Beräkna först B’ för den aktuella plattan.
B’=A/(0,5·P) där A är plattans area [m²] och P är plattans omkrets [m].

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.

 
GB:04 Floormategrunden (XPS), konstruktionslösning för platta på mark utvecklad av Dow.

 

U-värde [W/m²·°C]

Lera, silt Sand, grus, morän Berg
0-5 m 0,10 0,11 0,11
5-10 m 0,09 0,10 0,11
10-15 m 0,08 0,08 0,10

Produkter

GB:04 Floormategrunden (XPS), konstruktionslösning för platta på mark utvecklad av Dow.