GB:05 Konstruktionslösning för sockel med L-element av EPS.
L-element tillverkas av expanderad polystyren, EPS, kvalitet S200 i bottenskivan med ytskikt av 6 mm fibercementskiva på den vertikala skivan. Bottenskivans karaktäristiska tryckhållfasthet i brottgräns är fkk=200 kPa; fkl=120 kPa och tillåten tryckhållfasthet i brukgräns är σ3=70 kPa. Tillåten linjelast beror på hur väggen placeras och att armeringen är dimensionerad för den belastning elementen ska tåla. L-element får en tillåten linjelast på 25 kN/m vid 50 mm överlapp av isolerskikt två.

Tips! Vid eventuell tjälisolering, läs mer här.

fkk -Karaktäristisk tryckhållfasthet korttid enligt SS 16 95 24 (10 % deformation).
fkl- Karaktäristisk tryckhållfasthet långtid 0,5 · fraktilen av σ10 vid 50 års belastningstid.
σ3- Tryckpåkänningen som motsvarar 3 % totaldeformation efter 50 års belastningstid (för kontroll i brukgränstillstånd).
 
GB:05 Konstruktionslösning för sockel med L-element av EPS.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.

Konstruktionsdetaljer

K:206 Platta på mark - Yttervägg
K:207 Platta på mark - Yttervägg

Produkter

GB:05  Konstruktionslösning för sockel med L-element av EPS.
  1. EPS-cellplast
  2. STYROFOAM 250 SL-A-N