GB:06 Konstruktionslösning för sockel med dubbla L-element av EPS och XPS.

Här kombineras två L-element för att förbättra kantbalkens totala värmeisoleringsförmåga. Yttersta L-elementet är en specialtillverkad produkt av extruderad polystyren, XPS av kvalitet STYROFOAM™ 300 med ytskikt av 6 mm fibercementskiva på den vertikala skivan. Bottenskivans korttidshållfasthet i brottgräns är 300 kPa och tillåten tryckhållfast i brukgräns är σ3=140 kPa. Det innersta L-elementet är av expanderad polystyren, EPS av kvalitet S200, se GB:05. Det är viktigt att väggen placeras rätt och att armeringen dimensioneras korrekt.

STYROFOAM™ 300

Tryckhållfasthet i korttid (300 kPa) vid brott eller 10 % sammantryckning (vilket först inträffar, min. värde) enligt SS-EN 826. Tillåten påkänning vid långtidsbelastning (140 kPa) vid 2 % deformation på 50 år enligt SS-EN 1606.
 
GB:06 Konstruktionslösning för sockel med dubbla L-element av EPS och XPS.
 

Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.

Konstruktionsdetaljer

K:202 Platta på mark - Yttervägg
K:205 Platta på mark - Yttervägg
K:208 Platta på mark - Yttervägg

Produkter

GB:06 Konstruktionslösning för sockel med dubbla L-element av EPS och XPS.
  1. EPS-cellplast
  2. STYROFOAM 250 SL-A-N