GB:07 Konstruktionslösning för utvändigt isolerad källarvägg ovan mark med PERIMATE™ DI-A-N.
PERIMATE™ DI-A-N ger både isolering och dränering i samma produkt. Tillverkad av extruderad polystyren, XPS, med en fiberduk och dräneringsspår på ena sidan. Återfyllningen kan göras med befintligt material. Tål högt marktryck.

Tips! För bästa värmeisolering bör även källarväggen ovanför markytan isoleras. Vid användning av PERIMATE™ DI-A-N avlägsnas fiberduken från den yta som ska putsas och fästes mekaniskt. Alternativt kan STYROFOAM™ 250 användas och återfyllning görs med dränerande material. U-värdestabellen utläses genom z [m] som är genomsnittligt djup på källarväggen. Ekonomisk rekommenderad isolertjocklek är 150 - 200 mm.  

 
GB:07 Konstruktionslösning för utvändigt isolerad källarvägg ovan mark med PERIMATE™ DI-A-N.


Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.

 

U-värde [W/m²·°C]

Z

Lera, silt Sand, grus, morän Berg
0,1-1,5 m 0,28 0,29 0,30
1,5-3,0 m 0,23 0,25 0,28

Produkter

GB:07 Konstruktionslösning för utvändigt isolerad källarvägg ovan mark med PERIMATE™ DI-A-N.