GB:09 Konstruktionslösning för varmgrund, krypgrund.
I en inneluftsventilerad krypgrund (varmgrund) är marken och kantbalken isolerade, och bjälklaget är endast isolerat med en tunn ljudisolering. Grunden ventileras mekaniskt med frånluft kopplat till husventilationen och för att uppnå en energieffektiv lösning kan värmen från frånluften återvinnas. Den varma tillluften gör klimatet i grunden torrt vilket ger stora fördelar ur fuktsäkerhetssynpunkt. Den inneluftsventilerade grunden måste göras lufttät och det krävs ett omsorgsfullt lufttätningsarbete för att inte okontrollerat luftläckage ska förekomma och för att skapa ett undertryck vilket säkrar att elak luft, radon m.m. inte kommer in i bostaden. Genom att placera ångbromsen under en tunn isolerskiva minskar risken för perforering.
 
GB:09 Konstruktionslösning för varmgrund, krypgrund.


Länk till U-värdesberäknaren hittar du här.
 
Konstruktionsdetaljer
K:201 Varmgrund - Yttervägg

Produkter

GB:09 Konstruktionslösning för varmgrund, krypgrund.