IS.01 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 40 dB.
Stålregelvägg lämplig för kontorslokaler i ljudklass C. Kravnivån är 35 dB för vägg mellan två rum, och 30 dB för vägg mellan rum mot korridor.  
 
IS:01 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 40 dB.


 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI30 w=40
w+C50-3150=34

Produkter

IS.01 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 40 dB.