IS:02 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 44 dB.
Stålregelvägg lämplig för lekrum och dagrum mot korridorer i ljudklass C. Kravnivån är 44 dB för vägg mellan rum, och 35 dB för vägg mellan rum mot korridor. Mellanväggen är isolerad med ISOVER ULTIMATE för att klara höga brandmotståndskrav. När det gäller ljudegenskaper är ISOVER ULTIMATE och vanlig glasull likvärdiga.

 
IS:02 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 44 dB.

 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=44
w+C50-3150=38

Produkter

IS:02 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 44 dB.