IS:03 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 48 dB.
Stålregelvägg lämplig som skiljevägg i hörselundersökningsrum. Uppfyller ljudklass B och C. Mellanväggen är fullisolerad med ISOVER ULTIMATE eller vanlig glasull som gör att man uppnår redovisade ljudreduktioner och brandkrav. När det gäller ljudegenskaperna är ISOVER ULTIMATE och vanlig glasull likvärdiga.
     
 
IS:03 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 48 dB.
 
 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=48
w+C50-3150=41

Produkter

IS:03 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 48 dB.