IS:04 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 52 dB.
Stålregelvägg lämplig i lokaler hos kuratorer och skolhälsovård. Uppfyller ljudklass A, B och C. Kravnivån är 52 dB för vägg mellan två rum. För vägg mellan rum mot korridor är det 44 dB i ljudklass A och 40 dB i ljudklass B och C. 


 
IS:04 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 52 dB.

   


 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=52
w+C50-3150=46
 

Produkter

IS:04 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 52 dB.