IS:05 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 55 dB.
Stålregelvägg lämplig mellan undervisningsrum i skolor. Uppfyller ljudklass A, B och C. 


 
IS:05 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 55 dB.


 
   


 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=55
w+C50-3150=48

Produkter

IS:05 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 55 dB.