IS:06 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 60 dB.
Stålregelvägg lämplig i lokaler hos kuratorer och skolhälsovård. Uppfyller ljudklass A, B och C. Vägg även lämplig för hotellrum i ljudklass A och B, där kravet är 56 dB.  

 
IS:06 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 60 dB.

 

  

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=60
w+C50-3150=55

Produkter

IS:06 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 60 dB.