IS:08 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 65 dB.
Stålregelvägg lämplig mellan lägenhet och utrymme utanför lägenhet, där kravet i ljudklass B är 57 dB. Detta värde är inklusive korrektionstermen. Mellanväggen är isolerad med ISOVER ULTIMATE för att klara extra höga brandmotståndskrav. När det gäller ljudegenskaper är ISOVER ULTIMATE och vanlig glasull likvärdiga. 

 
IS:08 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 65 dB.

  

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI90 w=65
w+C50-3150=60

Produkter

IS:08 Konstruktionslösning för mellanvägg med stålregelstomme 65 dB.