IT:01 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 40 dB.
Träregelvägg lämplig att använda i kontorslokaler i ljudklass C. Kravnivån är 35 dB för vägg mellan två rum och 30 dB för vägg mellan rum mot korridor.

 
IT:01 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 40 dB.
 
  

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=40
w+C50-3150=37

Produkter

IT:01 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 40 dB.