IT:02 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 44 dB.
Träregelvägg för lekrum och dagrum, mot korridorer i ljudklass C. Kravnivån är 44 dB för vägg mellan två rum och 35 dB för vägg mellan rum mot korridor. Mellanväggen är fullisolerad med ISOVER ULTIMATE eller vanlig glasull samt två lager normalgips på båda sidorna som gör att man uppnår redovisat reduktionstal och brandkrav. Om man vill öka brandmotståndet till EI90 ökar man tjockleken till 120 mm och isolerar med ISOVER ULTIMATE.

 
IT:02 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 44 dB.
   
 

Konstruktionsdetaljer

K:214 Mellanvägg - Mellanbjälklag


 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=44
w+C50-3150=41

Produkter

IT:02 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 44 dB.