IT:03 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 48 dB.
Träregelvägg lämplig som skiljevägg mellan undervisningsrum. Uppfyller ljudklass A, B och C. De vertikala reglarna som är en dimension tunnare än syll och hammarband är förskjutna, saxade, vilket ger ett bra ljudreduktionsresultat. 

 
IT:03 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 48 dB. 

 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=48
w+C50-3150=44

Produkter

IT:03 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 48 dB.