IT:04 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 52 dB
Träregelvägg lämplig i lokaler hos kuratorer och skolhälsovård. Uppfyller ljudklass A, B och C där kravnivån är 52 dB för vägg mellan två rum. För vägg mellan rum mot korridor är kravnivån 44 dB i ljudklass A och 40 dB i ljudklass B och C. Vid fullisolering uppnår man ett bättre reduktionstal. Läs mer här

 
IT:04 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 52 dB
 

 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=52
w+C50-3150=46

Produkter

IT:04 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 52 dB