IT:05 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 55 dB
Träregelvägg lämplig mellan lägenhet och utrymme utanför lägenhet, där kravet i ljudklass C är 53 dB. De vertikala reglarna som är en dimension tunnare än syll och hammarband är förskjutna, saxade, vilket ger ett bra ljudreduktionsresultat.  

 
IT:05 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 55 dB

 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=55
w+C50-3150=53

Produkter

IT:05 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 55 dB