IT:06 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 60 dB
Träregelvägg för hotellrum. Ljudklass A och B, där kravet är 56 dB utan korrektionstermerna.  

 
IT:06 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 60 dB
 


 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
EI60 w=60
w+C50-3150=54

Produkter

IT:06 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 60 dB