IT:07 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 60 dB
Träregelvägg för hotellrum. Ljudklass A och B, där kravet är 56 dB utan korrektionstermerna. En del mellanväggar har förutom ljudreduktionskrav även brandmotståndskrav som bärande och avskiljande. Detta är en lämplig vägg, som är isolerad med ISOVER ULTIMATE.  

 
IT:07 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 60 dB
 

Konstruktionsdetaljer

K:213 Lägenhetsskiljande vägg - Mellanbjälklag

 

Egenskaper

Brandklass Ljudreduktion [dB]
REI60 w=60
w+C50-3150=54

Produkter

IT:07 Konstruktionslösning för mellanvägg med träregelstomme 60 dB