IT:08 Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande vägg med träregelstomme
Träregelvägg lämplig att använda i flerbostadshus. Isolerad i två skikt med två regelstommar utan mekanisk kontakt.

Väggskonstruktionens brandklass och ljudreduktion är bedömd utifrån Martinssons handbok i KL-trä.


 
IT:08 Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande vägg med träregelstommeLadda hem dwg-fil:
Egenskaper Värde
Brandklass:  REI90
Ljudreduktion [dB]:  
R'w+C50-3150 60
Väggtjocklek: 344

Produkter

IT:08 Konstruktionslösning för lägenhetsskiljande vägg med träregelstomme