K:201 2d. Konstruktionsdetaljer mellan varmgrund och yttervägg

Isolerad krypgrund, träbjälklag och träregelvägg med träpanel. Tjälisolering.

ψ-värde W/m•°C
Yttervägg och sockel: 0,03

Länkar:
Gå till Ytterväggslösning
Gå till Grundlösning

Ladda hem dwg-fil:

Produkter

K:201 2d. Konstruktionsdetaljer mellan varmgrund och yttervägg
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan