K:205 2d. Konstruktionsdetaljer mellan platta på mark och yttervägg

L-element, stålregelvägg med putsad fasad. Tjälisolering.

Länkar:
Gå till Y:306
Gå till G:206

Ladda hem dwg-fil:
ψ-värde W/m•°C

Lera eller silt Sand eller makadam Berg
λ=1,5 λ=2,0 λ=3,5
0,14 0,14 0,15

Produkter

K:205 2d. Konstruktionsdetaljer mellan platta på mark och yttervägg
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan