K:207 2d. Konstruktionsdetaljer mellan platta på mark och yttervägg

Dubbla L-element och träregelvägg med tegelfasad. Tjälisolering.

Länkar:
Gå till Y:309
Gå till G:205

Ladda hem dwg-fil:

ψ-värde W/m•°C

Lera eller silt Sand eller makadam Berg
λ=1,5 λ=2,0 λ=3,5
0,21 0,23 0,26

Produkter

K:207 2d. Konstruktionsdetaljer mellan platta på mark och yttervägg
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan