K:208 2d. Konstruktionsdetaljer mellan platta på mark och yttervägg

L-element och stålregelvägg med plåtfasad. Tjälisolering.

Länkar:
Gå till Y:307
Gå till G:206

Ladda hem dwg-fil:

ψ-värde W/m•°C

Lera eller silt Sand eller makadam Berg
λ=1,5 λ=2,0 λ=3,5
0,16 0,17 0,18

Produkter

K:208 2d. Konstruktionsdetaljer mellan platta på mark och yttervägg
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan