K:209 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och fönster

Träregelvägg med träpanel. Indraget fönster.

ψ-värde:
Fönster: 0,02 W/m•°C

Länkar:
Gå till Ytterväggslösning

Ladda hem dwg-fil:

Produkter

K:209 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och fönster
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan