K:210 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och fönster

Träregelvägg med träpanel. Fönster i liv med fasad.

ψ-värde:
Fönster: 0,02 W/m•°C

Ladda hem dwg-fil:

Produkter

K:210 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och fönster