K:211 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och mellanbjälklag

Träregelvägg med tegel och träbjälklag. Utfackningsvägg.

ψ-värde:
Yttervägg och mellanbjälklag: 0,02 W/m•°C

Länkar:
Gå till Y:301
Gå till M:203

Ladda hem dwg-fil:

Produkter

K:211 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och mellanbjälklag
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan