K:212 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och mellanbjälklag

Träregelvägg med träpanel och betongbjälklag. Utfackningsvägg.

ψ-värde:
Yttervägg och mellanbjälklag: 0,03 W/m•°C

Länkar:
Gå till Y:302

Ladda hem dwg-fil:
 

Produkter

K:212 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och mellanbjälklag
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan