K:213 2d. Konstruktionsdetaljer mellan lägenhetsskiljande vägg och mellanbjälklag

Träbjälklag mot lägenhetsskiljande träregelvägg.


Länkar:
Gå till I:215
Gå till M:203

Ladda hem dwg-fil:


 

Produkter

K:213 2d. Konstruktionsdetaljer mellan lägenhetsskiljande vägg och mellanbjälklag
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan