K:217 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och vindsbjälklag

Träregelvägg med tegelfasad och betongbjälklag.  

ψ-värde:
Yttervägg och vindsbjälklag: 0,07 W/m•°C

Länkar:
Gå till V:203
Gå till Y:301

Ladda hem dwg-fil:


 

Produkter

K:217 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och vindsbjälklag
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan