K:219 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och takstol

Träregelvägg med träpanel, betongbjälklag och snedtak med lösull.  

ψ-värde:
Yttervägg och takstol: 0,07 W/m•°C

Länkar:
Gå till Snedtakslösning
Gå till Ytterväggslösning

Ladda hem dwg-fil:

Produkter

K:219 2d. Konstruktionsdetaljer mellan yttervägg och takstol
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan