K:220 2d. Konstruktionsdetaljer för takstol, högben och hanbjälklag

Högben och hanbjälklag med isolerskivor. 

ψ-värde:
Takstol: 0,03 W/m•°C

Länkar:
Gå till S:301

Ladda hem dwg-fil:Alla skarvar ska alltid täckas av ISOVER Fasadboard. Vindavledaren kan ibland få en dubbel funktion och kan behöva göras längre än vad ritningen visar beroende på var skarvarna mellan isoleringen hamnar. Den täcker då närmaste skarv samtidigt som den slutar 130 mm ovanför isoleringen,

 

Produkter

K:220 2d. Konstruktionsdetaljer för takstol, högben och hanbjälklag
  1. Se länkar till konstruktionslösningar ovan